80-557 Gdańsk ul.Narwicka 1, NIP 583-205-78-98
tel. (058) 342-24-78, tel/fax 346-47-56
MENU
Strona główna

Twoja poczta

Nasi Klienci

Oferta

Cennik

Oprogramowanie

kontakt


Zestaw programów WAPRO do obsługi małych
i średnich firm • WF-BESTIA Środki trwałe
  WF-bESTiA jest programem przeznaczonym do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego (w tym wyposażenia), obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń.
  Dzięki wyjątkowej elastyczności WF-bESTiA umożliwia zarówno pełną kontrolę majątku i tworzenie złożonych analiz dla dużej firmy jak również prostą obsługę amortyzacji w pełni satysfakcjonującą w przypadku mniejszej ilości środków trwałych. Program pozwala na obsługę nieograniczonej ilości niezależnie działających jednostek gospodarczych.
  WF-bESTiA pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań jak również pełną obsługę amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz różnych metod amortyzacji: liniowej, degresywnej i jednorazowej.
  Podział ewidencji na w pełni definiowalne przez użytkownika grupy umożliwia prowadzenie ewidencji w bardzo przejrzysty sposób, a ponadto pozwala na obsługę np.: środków trwałych w leasingu, niskocennych itp. Cecha ta pozwala w szczególności na tworzenie zestawień z podziałem na dowolne, uprzednio zdefiniowane grupy, a także łatwe przygotowanie się do operacji związanych z większą ilością środków trwałych np.: przeszacowania. Program pozwala na automatyczną współpracę z systemem finansowo-księgowym WF-FaKir (albo z innymi poprzez polecenie księgowania) lub z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR.
  Opis dotyczy rozszerzonej wersji programu. powrót