80-557 Gdańsk ul.Narwicka 1, NIP 583-205-78-98
tel. (058) 342-24-78, tel/fax 346-47-56
MENU
Strona główna

Twoja poczta

Nasi Klienci

Oferta

Cennik

Oprogramowanie

kontakt


Zestaw programów WAPRO do obsługi małych
i średnich firm  • WF-GANG Kadry i płace
    WF-GANG jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym do wspomagania pracy działów: kadrowego i rachuby płac w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy.
    Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.
    WF-GANG jest systemem bardzo elastycznym, zapewniającym dopasowanie do wymagań każdego niemal podmiotu gospodarczego lub wygenerowanie własnego, dowolnego systemu kadrowo-płacowego, uwzględniającego specyfikę podmiotu. Wbudowane narzędzia takie jak generator raportów, kreatory list płac, zbiorówek, kartoteki zarobkowej czy strukturalny język programowania dają użytkownikowi możliwość natychmiastowej własnej reakcji na zmieniające się przepisy, lub nowe potrzeby firmy. Cała aplikacja zbudowana jest przy użyciu tych narzędzi programistycznych i udostępniona użytkownikowi w postaci źródłowej. Dzięki temu użytkownik może nie tylko w pełni korzystać z dostarczanego rozwiązania, lecz także je twórczo rozwijać. Może też stworzyć całkowicie nową aplikację. Od wersji 2.0 system kadrowo-płacowy WF-GANG uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Posiada automatyczne połączenie z rozpowszechnionym przez ZUS Programem Płatnika. Podobnie jak pozostałe programy WA-PRO, WF-GANG przygotowany jest do pracy w roku 2000 i później. powrót
  • T-NET © 2002